Werkwijze

1

Aanvraagformulier

Via de website vult u het aanvraagformulier in. U ontvangt direct een e-mail met de modellen voor het convenant en ouderschapsplan en een checklist met benodigde documenten.

2

Convenant en ouderschapsplan invullen

Zodra u de benodigde documenten hebt verzameld en gezamenlijk het convenant en ouderschapsplan zoveel mogelijk hebt ingevuld, stuurt u deze documenten per e-mail toe aan onze gespecialiseerde familierechtadvocaat. Uiteraard kunt u de stukken ook bij ons op kantoor afleveren.

3

Juridische, fiscale en financiële beoordeling

Zodra onze gespecialiseerde familierechtadvocaat alle benodigde documenten en het door u ingevulde convenant en ouderschapsplan heeft ontvangen, zal hij/zij de stukken volledig doornemen en toetsen op juridisch, financieel en fiscaal vlak. Zo zal er een alimentatieberekening worden gemaakt en zullen de door u gemaakte afspraken worden getoetst op haalbaarheid en bestendigheid en waar nodig worden aangepast.

4

Bespreking

Na deze beoordeling ontvangt u per email de eventuele op- en aanmerkingen op de door u opgestelde stukken en wordt u uitgenodigd voor een afspraak. Deze afspraak kan plaatsvinden op ons kantoor, het kantoor van een van onze partners of bij u thuis. Tijdens deze bespreking worden de stukken doorgenomen en wordt het convenant en het ouderschapsplan door u beiden ondertekend.

5

Rechtbank

Zodra alle stukken zijn ondertekend, stellen wij voor u het echtscheidingsverzoekschrift op en dienen dit (samen met de door u opgestelde stukken) in bij de rechtbank. Hierbij verzoeken wij de rechtbank om de door u gemaakte afspraken te bekrachtigen en vast te leggen in een beschikking. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Deze procedure verloopt volledig schriftelijk zodat u niet naar een zitting hoeft.

6

Inschrijving gemeente

Zodra wij de echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank ontvangen, zenden wij u per e-mail een kopie. U dient te tekenen voor akkoord, zodat wij de echtscheidingsbeschikking kunnen inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie. U kunt dit gewoon thuis doen en uw toestemmingsformulier aan ons toezenden. Na de inschrijving is de echtscheiding geregeld.